CENÍK SLUŽEB
NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

____________


Služba Cena
Komplexní vyšetření psychiatrem pro samoplátce 1 800 Kč
Cílené vyšetření psychiatrem pro samoplátce 1 000 Kč
Kontrolní vyšetření psychiatrem pro samoplátce 500 Kč
Jednorázové vyšetření ke způsobilosti k řízení motorového vozidla 800 Kč
Lékařská zpráva k žádosti o umístění do pobytových zařízení sociální a zdravotní péče 800 Kč
Vystavení lékařské zprávy (např. pro policii, soudy, úřady) 500 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 250 Kč
Jednoduché administrativní výkony 100 Kč
Poštovné při zaslání zdravotnické dokumentace 30 Kč
Vystavení duplikátu tiskopisu - např. při ztrátě Průkazu dočasně práce neschopného 50 Kč
Zhotovení kopie A4 jednostranná 4 Kč

____________